Biologisk Rådgivning

  • Overdrevsvegetation med blåhat på sandet bund ved Pajhede Skov i centrale Vendsyssel. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Isblåfuglen er efterhånden en sjælden sommerfugl i Danmark. Den har høje krav til sit levested om masser af sol, blomster og ikke mindst store områder med musevikke, som er larvernes foderplante. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • At holde en padde i hånden og få mulighed for at se den på helt tæt hold kan fascinere de fleste. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Varieret landskab med mose, eng, overdrev, græsningsmark og skov ved Nymølle bæk i centrale Vendsyssel.

  • Blåhat-jordbi med de karakteristiske lyserøde pollenbukser. Bien er helt afhængig af pollen fra denne ene planteart. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Denne gravehveps (Oxybelus uniglomis) er et fascinerende lille insekt. En af de hurtigste jægere blandt gravehvepsene. Den fanger fluer indenfor en kort afstand af reden. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Monumenter for en mangfoldighed af liv. Udgåede og døende træer er et sjældent syn i danske skove og naturområder. Pas godt på dem. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • Ved Sankt Johannes Kirke på Blegdamsvej har Københavns Kommune i samarbejde med Urban Green etableret et smukt bed udelukkende med hjemmehørende blomsterplanter. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • En sabelhveps er gået på jagt efter pollen og nektar i vild gulerod. En snyltehveps, som ikke selv opbygger sit bo til afkommet, men i stedet lægger sine æg i fx vilde biers redegange. Foto: www.rikkemilbak.dk

  • En umådelig smuk blomst med et gavmildt nektartilbud i sensommeren. Djævelsbid bliver desværre mere og mere sjælden i den trængte danske natur. Foto: www.rikkemilbak.dk

1/