Rikke Milbak

Biologisk Rådgivning

Offentlige kunder

Med baggrund i mange års erfaring med offentlig naturforvaltning tilbyder jeg at assistere kommuner med :

Varieret landskab med mose, eng, overdrev, græsningsmark og skov ved Nymølle bæk i centrale Vendsyssel.

  • Sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven
  • Notater om naturtilstand
  • Kortlægning og besigtigelse af beskyttede naturarealer
  • Udarbejdning af plejeplaner for naturområder og stier
  • Naturkvalitetsplanlægning
  • Naturformidling
  • Vejledning om ekstensivering af grønne arealer i byområder
  • Vejledning om naturnær beplantning i byområder